Румена Шиндлер-Коларова

Няколко стихотворения из "ГАРВАНИ"

# # #

Първият цвят
преди много лета
прецъфтя.

Първият плод
преди да узрей
бе обрулен
с дъжда.

Първа слана
отрано в косите
остави следа.

А болката днес
дали е последна?

Из стихосбирката "Гарвани", Издателство "БУЛ-КОРЕНИ" :
София, 2005, стр. 44, ISBN 954-798-022-X


ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО

Двойно гражданство имам,
ала никъде
не съм “добре дошла”:
в Родината -
все по съм нежелана,
в чужбина -
си оставам чужденка.

Сред своите
съм някак чужда,
сред чуждите –
съвсем далечна –
находка екзотична
и ненужна,
случайно ползвана
пътечка.

А в мен живеят
две държави
и образите
на обични хора –
вселена цяла
на живот дъхтяща,
осъдена
все да изпраща.

Двойно гражданство имам,
ала не знам
къде е “у дома”.
Сърцето само се свива
в бездомна тъга.
Из стихосбирката "Гарвани", Издателство "БУЛ-КОРЕНИ" : София, 2005, стр. 24,
ISBN 954-798-022-X


КАЛЕНДАР

Обърнах
нова страница
от календара,
но цифрите
все същи си стоят,
едно до трийсет
се повтарят...
Не могат
да се променят.

Не искам
все надежди
да възлагам
на далечно
“може би”.
Живота си
за утре
все отлагах,
а той
за вчера
си мъсти.

Едно до трийсет
се повтарят...
Без цифри
търся календар,
във който днес
да бъде утре,
а денонощието –
Божи дар.

Из стихосбирката "Гарвани", Издателство "БУЛ-КОРЕНИ" :
София, 2005, стр. 41, ISBN 954-798-022-X

Немски Френски
© Румена Шиндлер-Коларова 2006, all rights reserved