Румена Шиндлер-Коларова

Няколко стихотворения из "НА ЕТИ И ВИВИ ОТ МАМА"


БЕЗСЪННИ НОЩИ

над креватче малко,
претръпнати в тревога, огън, студ.
Безсънни нощи-
майчина закалка,
тъй щедро претопени
в детски смях – щастлив и луд.

Безсънни нощи
в болничната стая,
изстрадани над бледото лице.
Кошмари вечно живи, зная –
ще трябва да забравя,
но все кърви туй майчино сърце.

Безсънни ноши
в юношество дръзко,
горчиви плодове за моята любов.
Отрова черна всъщност.
Един живот –
безсилно стар и непосилно нов.

Из стихосбирката "На Ети и Виви от Мама",
Издателство "Аб" : София, 2001, стр. 10, ISBN 954-737-239-4


И да умра

ПАК ЩЕ ВИ ЧАКАМ,

да видя, че сте се прибрали,
у дома,
доволни и щастливи, неразбрали
как бавно е изтичала нощта,
за мен.

И да умра
пак ще ви чакам
да чуя приглушените ви гласове,
да чуя: “Чудно беше!” –
отрада кратка
за тревожни часове.

И да умра
пак ще ви чакам
да ви завия
и да ви помилвам с “лека нощ”,
във тъмното сълзите си да скрия
и сили да сбера за нови още.

Из стихосбирката "На Ети и Виви от Мама",
Издателство "Аб" : София, 2001, стр. 11,
ISBN 954-737-239-4


БРЪЧКИ

Все по-дълбоко се врязват в челото две гънки –
горчиви бразди от напразно посяти надежди.
Все по-тъмен приижда здрачът отвънка
и вплита в косите ми кичури бели.

Все по-уморено притупква сърцето
и търси опора в далечната младост,
и търси напразно у мене детето,
изпълнено нявга с вяра и радост.

Далечни остават полетата родни,
в които сеех и жънех на воля.
Сега огледалото хили се злобно
и сочи ми грубата истина гола.

Все по-дълбоко се врязват в челото две гънки-
горчиви бразди от напразно посяти надежди.
Все по-тъмен приижда мракът отвънка
и вплита в косите ми кичури бели.

Из стихосбирката "На Ети и Виви от Мама",
Издателство "Аб" : София, 2001, стр. 17, ISBN 954-737-239-4

Немски Френски
© Румена Шиндлер-Коларова 2006, all rights reserved